Tankeverket
Socionom leg. psykoterapeut
Björn Tallving
Björn Tallving
Ibland känns tillvaron tung och i vissa perioder av vårt liv kan vi behöva stöd för att hitta en väg framåt. Vi kan behöva hjälp med att förstå var lidandet kommer ifrån, hur dom har uppstått och varför vi kan ha svårt att bli av med dem.
Läs mer
Björn Tallving
Socionom leg. psykoterapeut
Om mig
Om mig
Hur går det till?
Hur går det till?
Kontakta mig
Kontakta mig
Välkommen till mig i egenskap av privatperson eller företag.
Tankeverket
Skapad av Almedialt