Tankeverket
Socionom leg. psykoterapeut
Björn Tallving

Hur går det till?

Vanligtvis sker samtalet på min mottagning. Vi börjar med att träffas för ett inledande och undersökande samtal. Samtalet är gratis och vägledande för oss båda. Är du intresserad av att fortsätta träffas vi en till tre gånger för ett ömsesidigt och gemensamt utforskande av vad du behöver hjälp med. Arbetet sker sen över tid och vi träffas en gång i veckan. Varje session är 45 minuter lång.

Det kan finnas behov av att flytta det terapeutiska rummet till en annan plats än på mottagningen. En sådan möjlighet kan vara att föra samtalet under en promenad. Av hälsoskäl eller på grund av rörelsehinder väljer du möjligen ett annat rum för samtalet. Du har eventuellt andra skäl som hindrar dig från att komma till mottagningen. Låt oss undersöka möjligheterna att flytta det terapeutiska rummet till en plats som passar båda parter. Det går även att träffas på Skype eller FaceTime.

Oavsett var vi ses är första besöket gratis och du får en tid inom en vecka. Vi kan träffas på dagtid, kvällar såväl som helger. Vid behov av medicinsk bedömning har jag etablerad kontakt med specialistläkare i psykiatri.

Välkommen till mig i egenskap av privatperson eller företag.
Tankeverket
Skapad av Almedialt