Tankeverket
Socionom leg. psykoterapeut
Björn Tallving

Varför psykoterapi?

Ibland känns tillvaron tung och i vissa perioder av vårt liv kan vi behöva stöd för att hitta en väg framåt. Vi kan behöva hjälp med att förstå var problem kommer ifrån, hur dom har uppstått och varför vi kan ha svårt att bli av med dem. Det kan handla om allt från våra tankar, känslor och beteenden.

Det känns oftast lättare när vi har fått prata med någon om vår situation och vi har fått en möjlighet att se saker ur ett nytt och annorlunda perspektiv. Med professionell psykoterapeutiskt arbete, som följer erkända teorier, metoder och beprövad erfarenhet blir samtalen både systematiska och målinriktade – ett extra stöd som hjälper dig att hitta en väg framåt.
Välkommen till mig i egenskap av privatperson eller företag.
Tankeverket
Skapad av Almedialt