Tankeverket
Socionom leg. psykoterapeut
Björn Tallving

Som företag

För att ett företag eller organisation skall existera krävs det människor. Där det finns människor uppstår relationer. Relationer kan vara dynamiska och till hjälp. De kan också vara destruktiva och komplicerade för arbetsplatsen.

Jag kan erbjuda:

· Krishantering

· Handledning för grupper och chefer

· Konflikthantering mellan individer

· Konsultation i HR frågor

Tillsammans kan vi analysera er frågeställning och fundera på en handlingsplan. Jag har erfarenhet av krishantering och personalstöd, både i Sverige och internationellt. Jag är van att röra mig mellan olika kulturer och arbetar gärna på engelska. 

Kontakta mig för mer information om mina erfarenheter och referenser.

Välkommen till mig i egenskap av privatperson eller företag.
Tankeverket
Skapad av Almedialt