Tankeverket
Socionom leg. psykoterapeut
Björn Tallving

Parrådgivning

Att leva i relation kan vara komplicerat. Ibland ställs relationen på prov. Klyftan mellan parterna ökar, kommunikationen brister och grunden för relationen sviktar. Krisen kan framkalla sidor som man inte tidigare sett hos sig själv eller hos sin partner. Jag kan erbjuda en trygg plats för att utforska och förstå sig själv och den andra.


Välkommen till mig i egenskap av privatperson eller företag.
Tankeverket
Skapad av Almedialt