Tankeverket
Socionom leg. psykoterapeut
Björn Tallving

Kris och trauma

Krisreaktioner är inte farliga, bara naturliga. En kris kan också ha en traumatisk innebörd. De flesta kommer någon gång att råka ut för en kris eller ett trauma och har då olika sätt att bli berörda. Den personliga upplevelsen, tolkningen och livssituationen kan påverka på vilket sätt krisen eller traumat hanteras. Kanske har du varit med om kris förut eller så bär du på tidigare trauman som påverkar. 

Ett trauma kan medföra stor personlig smärta och djup sorg. Att reagera är ett naturligt sätt för oss att försöka förstå vad som händer. I en del fall har en kris- och traumareaktion en naturlig gång och läkning. I andra fall behövs professionell hjälp för att inte befästas och orsaka problem i framtiden.

Välkommen till mig i egenskap av privatperson eller företag.
Tankeverket
Skapad av Almedialt