Tankeverket
Socionom leg. psykoterapeut
Björn Tallving

Korttidsterapi

Ibland passar det bra med korttidsterapi. Jag arbetar enligt metoden Time Limited Psychotherapy (TLP). Det är en psykodynamisk strukturerad terapiform som utvecklats av James Mann och förädlats av Gaby Schefler. Vid det tre första tillfällena formuleras det aktuella problemområdet som man sen arbetar med under de tolv följande samtalen. Målet är att minska lidande genom att arbeta fokuserat och i relation med terapeuten.

Välkommen till mig i egenskap av privatperson eller företag.
Tankeverket
Skapad av Almedialt