Tankeverket
Socionom leg. psykoterapeut
Björn Tallving

Barn & ungdom

Livet som barn är ofta spännande och roligt. Ibland är barn rädda och oroliga. Barn är i känslomässig utveckling och sårbara för sin omgivning. Hindren att utvecklas kan ha många olika skäl. Barn kan behöva terapi för att förstå sina känslor, bearbeta vad som händer och övervinna hindren för att fortsätta sin utveckling.

Att vara i tonåren vet alla som varit där vad det innebär. Tvära kast mellan hopp och förtvivlan i sitt sökande efter egen identitet. Upplevelsen är personlig och kan kännas främmande. Tonårstiden är dynamisk och skall så vara. En tid för förändring och frigörelse. Ibland upplevs utvecklingen som svår. För att hitta sig själv behövs det ibland att man söker mening tillsammans med en terapeut.

Livet som förälder är ibland fullt av glädje och kärlek. I perioder kan det vara utmanande och svårt att förstå. Att fundera på sig själv och sin föräldraroll kan vara en väg. En terapeut kan vara till stöd för föräldern att förstå sig själv och sin relation till barnet.

Barn träffar jag alltid i samarbete med föräldrar och ibland med en kollega. Tonåringar träffar nästan jag alltid ensam.

Välkommen till mig i egenskap av privatperson eller företag.
Tankeverket
Skapad av Almedialt